16.7 C
Gandia
/ 3 marzo 2024

Bellreguard incrementa el pressupost per al 2019

Bellreguard incrementa el pressupost per al 2019

L’Ajuntament de Bellreguard disposa ja de pressupost per a l’any 2019, que reflexa un important esforç per adaptar-se a les necessitats de les ciutadanes i ciutadans del poble. Els comptes municipals per a l’any vinent, aprovats en la darrera sessió plenària, experimenten un notable creixement per a arribar fins a un import total de 3.868.579 euros. Són 489.847 euros més que els de 2018, el que representa un augment del 14,5% degut, fonamentalment, a que per primera vegada es reflexen en ells els ingressos derivats de la municipalització del servei d’aigua potable, que es va materialitzar fa uns mesos.

“La remunicipalització del servei de l’aigua potable es veu reflectida en inversions urgents i necessàries per assolir el compromís de modernització de la xarxa pública que el nostre poble mereix”, segons l’alcalde, Àlex Ruiz, qui destaca que, “alhora, el pressupostos mantenen l’increment fixat en els de 2018 de prioritats de serveis municipals i a la ciutadania”.

Per la seua banda, el regidor d’Hisenda, Joan Marco, destaca que el “principi de prudència” ha guiat tota l’elaboració d’un pressupost que “és real i, al mateix temps, ambiciós; que dóna resposta a les necessitats de la nostra ciutat”.

El pressupost per al 2019 també s’incrementa degut a la previsió d’uns majors ingressos per l’aportació de la Conselleria d’Educació per a fer realitat la gratuïtat en l’ensenyament de 2 a 3 anys; per un augment en 40.000 euros (fins als 775.000 euros) de la participació en tributs de l’Estat; i també altres partides creixen fruit de la gestió ordinària (la recaptació per l’impost de vehicles de tracció mecànica, per la taxa i altres ingressos de la recollida del fem, per guals i per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires).

Pel que fa a les despeses, és en les de caire social i de millora de la qualitat de vida de les persones on més s’incrementa la dotació econòmica, seguint els criteris marcats pel govern municipal, com es pot comprovar en els diferents capítols pressupostaris.

Novament en aquest cas té una incidència fonamental la municipalització de l’aigua. L’increment dels ingressos permet pujar la despesa corrent i de serveis un 44,66%, amb 265.825,46 euros més que en 2018, el que representa un augment del 18,19%. Amb això es poden augmentar, per exemple, les partides per a conservació i reparació de vies públiques; de conservació i reparació d’edificis públics; de Medi Ambient i Agricultura; redacció de projectes; les activitats culturals; o les Polítiques Inclusives i Igualtat.

Pugen les subvencions a les associacions

Igualment, les transferències corrents pugen un 18,2%. Això, unit a que es redueixen les quantitats a aportar a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, permet fer un esforç per tal de ampliar en uns 15.000 euros la partida de subvencions a associacions.

Més diners per als Pressupostos Participatius

Quant a les Inversions Reals (capítol 6 de la despesa), l’increment és del 122.025,95 euros. Amb això, l’import total arriba als 245.791,95 euros, que es destinaran a diverses actuacions. Entre elles, les de la segona part de les previstes en el Cicle de l’Aigua. Aquest capítol també contempla invertir en projectes els 73.566 euros del Fons de Cooperació Municipal, i destinar 50.000 euros a executar els projectes dels Pressupostos Participatius de 2019. Això suposa que els ciutadans podran decidir el destí d’una inversió 15.000 euros major que enguany, quan aquesta partida estava dotada amb 35.000 euros.

Pel que fa el capítol 1 de la despesa (Personal), presenta una lleu pujada, del 2,68%, deguda principalment a la incorporació de l’acord de la mesa de negociació amb el personal laboral de les escoletes. La partida de contractacions augmenta en 3.000 euros i es mantenen els 40.000 euros del Pla d’Ordenació de Recursos Humans.

Per altra banda, la pujada en l’import pressupostari es du a terme sense augmentar la càrrega financera. El capítol de despeseses financeres a penes representa el 0,16% del pressupost, amb 6.000 euros (igual que en l’any 2018).

L’Ajuntament de Bellreguard disposa ja de pressupost per a l’any 2019, que reflexa un important esforç per adaptar-se a les necessitats de les ciutadanes i ciutadans del poble. Els comptes municipals per a l’any vinent, aprovats en la darrera sessió plenària, experimenten un notable creixement per a arribar fins a un import total de 3.868.579 euros. Són 489.847 euros més que els de 2018, el que representa un augment del 14,5% degut, fonamentalment, a que per primera vegada es reflexen en ells els ingressos derivats de la municipalització del servei d’aigua potable, que es va materialitzar fa uns mesos.

“La remunicipalització del servei de l’aigua potable es veu reflectida en inversions urgents i necessàries per assolir el compromís de modernització de la xarxa pública que el nostre poble mereix”, segons l’alcalde, Àlex Ruiz, qui destaca que, “alhora, el pressupostos mantenen l’increment fixat en els de 2018 de prioritats de serveis municipals i a la ciutadania”.

Per la seua banda, el regidor d’Hisenda, Joan Marco, destaca que el “principi de prudència” ha guiat tota l’elaboració d’un pressupost que “és real i, al mateix temps, ambiciós; que dóna resposta a les necessitats de la nostra ciutat”.

El pressupost per al 2019 també s’incrementa degut a la previsió d’uns majors ingressos per l’aportació de la Conselleria d’Educació per a fer realitat la gratuïtat en l’ensenyament de 2 a 3 anys; per un augment en 40.000 euros (fins als 775.000 euros) de la participació en tributs de l’Estat; i també altres partides creixen fruit de la gestió ordinària (la recaptació per l’impost de vehicles de tracció mecànica, per la taxa i altres ingressos de la recollida del fem, per guals i per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires).

Pel que fa a les despeses, és en les de caire social i de millora de la qualitat de vida de les persones on més s’incrementa la dotació econòmica, seguint els criteris marcats pel govern municipal, com es pot comprovar en els diferents capítols pressupostaris.

Novament en aquest cas té una incidència fonamental la municipalització de l’aigua. L’increment dels ingressos permet pujar la despesa corrent i de serveis un 44,66%, amb 265.825,46 euros més que en 2018, el que representa un augment del 18,19%. Amb això es poden augmentar, per exemple, les partides per a conservació i reparació de vies públiques; de conservació i reparació d’edificis públics; de Medi Ambient i Agricultura; redacció de projectes; les activitats culturals; o les Polítiques Inclusives i Igualtat.

Pugen les subvencions a les associacions

Igualment, les transferències corrents pugen un 18,2%. Això, unit a que es redueixen les quantitats a aportar a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, permet fer un esforç per tal de ampliar en uns 15.000 euros la partida de subvencions a associacions.

Més diners per als Pressupostos Participatius

Quant a les Inversions Reals (capítol 6 de la despesa), l’increment és del 122.025,95 euros. Amb això, l’import total arriba als 245.791,95 euros, que es destinaran a diverses actuacions. Entre elles, les de la segona part de les previstes en el Cicle de l’Aigua. Aquest capítol també contempla invertir en projectes els 73.566 euros del Fons de Cooperació Municipal, i destinar 50.000 euros a executar els projectes dels Pressupostos Participatius de 2019. Això suposa que els ciutadans podran decidir el destí d’una inversió 15.000 euros major que enguany, quan aquesta partida estava dotada amb 35.000 euros.

Pel que fa el capítol 1 de la despesa (Personal), presenta una lleu pujada, del 2,68%, deguda principalment a la incorporació de l’acord de la mesa de negociació amb el personal laboral de les escoletes. La partida de contractacions augmenta en 3.000 euros i es mantenen els 40.000 euros del Pla d’Ordenació de Recursos Humans.

Per altra banda, la pujada en l’import pressupostari es du a terme sense augmentar la càrrega financera. El capítol de despeseses financeres a penes representa el 0,16% del pressupost, amb 6.000 euros (igual que en l’any 2018).

ÚLTIMAS NOTICIAS

COMENTARIOS

Escribe tu comentario

ÚLTIMAS NOTICIAS

AHORA EN PORTADA

REPORTAJES Y ENTREVISTAS